Център за дистанционно обучение

Контакти

 

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ул. "Теодосий Търновски" 2
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Ректорат
Център за дистанционно обучение
e-mail: do@uni-vt.bg

 

Директор:

доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева - Лазарова


каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320
e-mail: director@cet-vtu.com
Зам. директор:

гл. ас. д-р Атанас Марков
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320
e-mail: depdirector@cet-vtu.com 

Експерт (Дистанционно обучение):

Магдалена Николова и Ивелина Тасева
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 319
e-mail: magi@cet-vtu.com
            st_assistant@cet-vtu.com
            ts_assistant@cet-vtu.com

Експерт администриране на системи:

Мария Давидова и Албена Хараланова
каб. 202, тел: +359 (0) 62 618 340
e-mail: programmers@cet-vtu.com

 


 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТУДЕНТИ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ул. "Теодосий Търновски" 2
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий",
Ректорат, бивша аудитория № 4, ФРОНТ Офис 1

 

Директор:

ас. Благовест Благоев

e-mail: frontoffice@uni-vt.bg
Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. 062 618 329

 

ФРОНТ ОФИС 1

Инспектори:

Ралица Къцаркова

e-mail: r.katsarkova@uni-vt.bg
Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. (062) 618 282


Красимира Кирилова

Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. (062) 618 282

 

ФРОНТ ОФИС 2

Инспектори:

Ваня Гьошева

e-mail: v.gyosheva@gmail.com
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2017


Илияна Генчева

e-mail: i.gencheva01@gmail.com
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2017


Милена Хартиева

e-mail: m.hartieva@uni-vt.bg
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2018

 

ФРОНТ ОФИС 3

Инспектори:

Александрина Евстатиева

e-mail: sasha_ev@abv.bg
Копус 4, Стопански факултет, каб. 210,

тел. (062) 61 50 66


Весела Гугова

e-mail: vesela_antonova@abv.bg
Копус 4, Стопански факултет, каб. 210,

тел. (062) 61 50 67, вътр. 2017

 


 

ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
5-ти уч. корпус на ВТУ, блок В, северен вход, ет. 2, стая 201

 

и.д. Директор:

проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
Корпус 5, тел. (062) 63-37-52
e mail: v.spiridonov@uni-vt.bg

Инспектор: Радка Тотева Топалова 
Корпус 5, тел. (062) 63-36-52

e-mail: Radka@cet-vtu.com