Център за дистанционно обучение

Контакти

 

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ул. "Теодосий Търновски" 2
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Ректорат
Център за дистанционно обучение
e-mail: do@uni-vt.bg

 

Директор:

доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева - Лазарова


каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320
e-mail: director@cet-vtu.com
Зам. директор:

гл. ас. д-р Атанас Марков
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320

Експерт (Дистанционно обучение):

Магдалена Николова и Ивелина Тасева
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 319
e-mail: magi@cet-vtu.com
            st_assistant@cet-vtu.com
            ts_assistant@cet-vtu.com

Експерт администриране на системи:

Мария Давидова и Албена Хараланова
каб. 202, тел: +359 (0) 62 618 340
e-mail: programmers@cet-vtu.com