Център за дистанционно обучение

Фронт офис

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СТУДЕНТИ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ул. "Теодосий Търновски" 2

ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий",
Ректорат, бивша аудитория № 4, ФРОНТ Офис 1
http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2911

 

Директор:

ас. Благовест Благоев

e-mail: frontoffice@ts.uni-vt.bg
Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. 062 618 329

 

ФРОНТ ОФИС 1

Инспектори:

Ралица Къцаркова

e-mail: r.katsarkova@ts.uni-vt.bg
Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. (062) 618 282


Красимира Кирилова

Ректорат, бивша аудитория № 4, тел. (062) 618 282

 

ФРОНТ ОФИС 2

Инспектори:

Кристина Бакоева

e-mail: k.bakoeva@ts.uni-vt.bg
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2017


Илияна Генчева

e-mail: i.gencheva@ts.uni-vt.bg
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2017


Милена Хартиева

e-mail: m.hartieva@ts.uni-vt.bg
Копус 5, вход откъм Център „Конфуций“, Етаж 2,

тел. (062) 63 58 53, вътр. 2018

 

ФРОНТ ОФИС 3

Инспектори:

Александрина Евстатиева

e-mail: alex@ts.uni-vt.bg
Копус 4, Стопански факултет, каб. 210,

тел. (062) 61 50 66


Весела Гугова

e-mail: v.gugova@ts.uni-vt.bg
Копус 4, Стопански факултет, каб. 210,

тел. (062) 61 50 67