Център за дистанционно обучение

Контакти

 

Център за Дистанционно обучение

Адрес: гр.Велико Търново 5000
ул. "Теодосий Търновски" 2
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Ректорат
Център за дистанционно обучение

 

Директор: доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева - Лазарова
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320
e-mail: director@cet-vtu.com
       

Зам. директор: гл. ас. д-р Атанас Марков
каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 320

 

 

Експерт (Дистанционно обучение): Магдалена Николова

каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 319

e-mail:  magi@cet-vtu.com

             st_assistant@cet-vtu.com

 

Експерт (Дистанционно обучение): Ивелина Тасева

каб. 315, тел: +359 (0) 62 618 341

e-mail:  ivka@cet-vtu.com

             ts_assistant@cet-vtu.com

 

Експерт администриране на системи: Албена Хараланова                                

каб. 202, тел: +359 (0) 62 618 340

e-mail: programmers@cet-vtu.com

 

Експерт администриране на системи: Мария Давидова                    

каб. 202, тел: +359 (0) 62 618 340

e-mail: programmers@cet-vtu.com