Център за дистанционно обучение

Център за квалификация

ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
5-ти уч. корпус, ул. "Христо Ботев" 19,
блок В, северен вход, ет. 2, стая 201

 

  

и.д. Директор: проф. д-р Антон Веселинов Гецов
Корпус 5, тел. (062) 63-37-52

e mail: a.getsov@uni-vt.bg

Инспектор: Радка Тотева Топалова 
Корпус 5, тел. (062) 63-36-52

e-mail:Radka@cet-vtu.com

Организатор учебен процес: Петя Петкова
Корпус 5, тел. (062) 63-37-52

e-mail:ck_vtu@abv.bg