Център за дистанционно обучение

Център за квалификация

ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Адрес : гр. Велико Търново 5000
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий"
5-ти уч. корпус на ВТУ, блок В, северен вход, ет. 2, стая 201

 

и.д. Директор:

проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
Корпус 5, тел. (062) 63-37-52
e mail: v.spiridonov@uni-vt.bg

Инспектор: Радка Тотева Топалова 
Корпус 5, тел. (062) 63-36-52

e-mail: Radka@cet-vtu.com